• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Σύμφωνα με το  νόμο 4072/2012, η υποχρέωση όλων των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. να δημοσιεύουν τις οικονομικές του καταστάσεις αντικαθίσταται µε ανάρτηση των δηµοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το λογιστικο μας γραφείο εξασφάλισε για εσάς έκπτωση εώς 50% στην κατασκευή μιας δυναμικής ιστοσελίδας με τιμές που ξεκινούν απο 399€. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.

Το γραφείο μας σας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ προβολή της επιχείρησης σας μέσω της ιστοσελίδας μας για ένα χρόνο ( 1/1/2013 έως 31/12/2013).

Σε περίπτωση μη ύπαρξης ιστοσελίδας αναλαμβάνουμε την υλοποίηση μιας ιστοσελίδας εταιρικού προφίλ με τις απαραίτητες πληροφορίες που θα μας υποδείξετε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην σελίδα μας.

Προσφορά γνωριμίας:
Έκπτωση 50% επί του τιμοκαταλόγου του Λογιστικού Συλλόγου για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών

Ενημέρωση

Η επιχείρησή σας χρειάζεται ενημέρωση σε Λογιστικά, Φοροτεχνικά, Χρηματοοικονομικά, Επενδυτικά ή σχετικά με Δ.Λ.Π. θέματα; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 

Αποφάσεις - Νομολογία Χορηγηση επιδοματος πετρελαιου θερμανσης και καθορισμος του υψους, των δικαιουχων, των προϋποθεσεων και της διαδικασιας χορηγησης αυτου. - Σελίδα 2

Χορηγηση επιδοματος πετρελαιου θερμανσης και καθορισμος του υψους, των δικαιουχων, των προϋποθεσεων και της διαδικασιας χορηγησης αυτου. - Σελίδα 2

Ευρετήριο Άρθρου
Χορηγηση επιδοματος πετρελαιου θερμανσης και καθορισμος του υψους, των δικαιουχων, των προϋποθεσεων και της διαδικασιας χορηγησης αυτου.
Σελίδα 2
Όλες οι Σελίδες

Άρθρο 5
Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος και τρόπος χορήγησης του επιδόματος.

1.  Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης στα δικαιούχα φυσικά πρόσωπα και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.

Τα εισαγόμενα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και ηλεκτρονικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις, με σκοπό να χορηγηθεί ως επίδομα θέρμανσης το κατά περίπτωση νόμιμο ποσό, στους νόμιμους δικαιούχους, με βάση τα κριτήρια των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.

2. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) περί δημόσιου λογιστικού και εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του δικαιούχου. Ειδικότερα:

α) Ποσό που ισούται με το 25% επί του συνολικού δικαιούμενου ποσού του επιδόματος θέρμανσης προκαταβάλλεται άπαξ ανά περίοδο χορήγησης  κατ’ επιλογή του δικαιούχου που αποτυπώνεται στην αίτηση του άρθρου 4 παρ. 2.

β) το υπόλοιπο του ποσού, που δικαιούται ο αιτών βάσει της πραγματοποιηθείσας αγοράς πετρελαίου θέρμανσης ή το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν αιτήθηκε την προκαταβολή που προβλέπεται στην παραπάνω περίπτωση, καταβάλλεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας και με την υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. επεξεργάζεται περιοδικά τα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου, τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια δημιουργεί:

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Δικαιούχων Επιδόματος Θέρμανσης, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το δικαιούμενο ποσό επιδόματος.

Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό επιδόματος θέρμανσης, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

3. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γ.Λ. Κράτους, η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

4. α. Οι σχετικές για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, υπό ειδικό φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και ΚΑΕ 2732 – «Επίδομα θέρμανσης».

β. Για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης η ειδική εντολή πληρωμής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

5. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, επί Γραφείου Συμψηφισμών του Γ.Λ. Κράτους.

β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

i) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Δ24-Δ/νσης Λογαριασμών του Δημοσίου.
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου.
iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού 200.

6. Η Δ24- Δ/νση Λογαριασμών του Δημοσίου, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δε θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

7. Σε περίπτωση που το καταβαλλόμενο ποσό επιδόματος θέρμανσης υπολείπεται του δικαιούμενου λόγω περιορισμένης αγοράς ποσότητας πετρελαίου, το υπόλοιπο καταβάλλεται τμηματικά και κατ αναλογία με την πραγματοποίηση των επόμενων αγορών πετρελαίου θέρμανσης από τον δικαιούχο.

8. Η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9. To επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε καμιά είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

10. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Άρθρο 6
Έλεγχος δικαιούχων

1 Η Δ.ΗΛΕ.Δ. μετά την, κατά τις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της παρούσας, επεξεργασία και έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των στοιχείων που επεξεργάζεται από το πληροφοριακό σύστημα πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), δημιουργεί στο TAXIS καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή ανά αρμόδια Δ.Ο.Υ., που περιλαμβάνουν τους αιτούντες για τους οποίους προκύπτουν αμφιβολίες ως προς τη νομιμοποίησή τους, τη νομιμότητα των συναλλαγών ή τα δικαιούμενα ποσά.

2 Οι κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενες καταστάσεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου οι Υπηρεσίες αυτές να πραγματοποιήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους για την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών.

3 Οι Δ.Ο.Υ. μετά την διενέργεια του ελέγχου, προβαίνουν σε συμπλήρωση των καταστάσεων με τις διαπιστώσεις τους και τις αποστέλλουν, έστω και τμηματικά στη Δ.ΗΛΕ.Δ. για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας πληρωμής των δικαιούχων.

4 Κατά τα λοιπά, ως προς τον έλεγχο των δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3492/2006 (Α΄ 210).

Άρθρο 7
Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης επιδόματος και αποτελεσμάτων επεξεργασίας.

1. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση επανεξέτασης στη Δ.ΗΛΕ.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε., στην οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.

2. Η Δ.ΗΛΕ.Δ., διαβιβάζει τα αιτήματα επανεξέτασης των ενδιαφερόμενων στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, προκειμένου να εξεταστεί η εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 3 της παρούσας.

3. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά τον έλεγχο και σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος, προβαίνουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η Δ.ΗΛΕ.Δ. επανεκκαθαρίζει την αίτηση.

Άρθρο 8
Καταλογισμός ανοικείως λαβόντων και επιβολή προστίμων.

1.  Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα, που αναγράφουν ψευδή στοιχεία στην αίτηση τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, στις περιπτώσεις μη νόμιμης είσπραξης επιδόματος θέρμανσης ή είσπραξης ποσού επιδόματος μεγαλύτερου του δικαιούμενου, ή είσπραξης προκαταβολής χωρίς να προκύπτει από την προβλεπόμενη διασταύρωση των στοιχείων η αγορά πετρελαίου θέρμανσης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου απ΄ αυτόν οργάνου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

3. Όσον αφορά τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εφαρμογή έχουν τα πρόστιμα της παραγρ. 9 του άρθρου 147 του Ν. 2960/2001.

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

1. Η υπ’ αριθμ Δ33 5042999 ΕΞ 16.11.2012 (ΦΕΚ Β’ 3049 – 16.11.2012) καταργείται.
2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την δημοσίευση της.
3.  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣShare
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Επικαιρα Θεματα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ APOSTILE ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΧΑΓΗΣ
reader icon

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΠ
WinZip icon

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟ TAXIS
WinZip icon


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΦΕ ν. 4172/2013

reader_icon
ΦΜΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 2015

reader_icon
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΑΞΙΣ
ΠΟΛ.127430.12.2015

pdf icon

Μηνιαια Ενημερωση

Για να εγγραφείτε παρακαλώ απαντήστε στην ερώτηση
3+2=
Όνομα:
Email:

anais costructions

advertise
Τεχνική εταιρεία

artiapix

jp.software
Σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων

orkaconstructions

orka logo
Τεχνική Εταιρεία Οργάνωσης & Κατασκευής Δημόσιων Τεχνικών Έργων

IPSK

jp.software
Ιατρικό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο (ΙΨΚ)

Result

ΣΠΕΔΕΘ
Εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών

CAMCO

camco