• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Σύμφωνα με το  νόμο 4072/2012, η υποχρέωση όλων των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. να δημοσιεύουν τις οικονομικές του καταστάσεις αντικαθίσταται µε ανάρτηση των δηµοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το λογιστικο μας γραφείο εξασφάλισε για εσάς έκπτωση εώς 50% στην κατασκευή μιας δυναμικής ιστοσελίδας με τιμές που ξεκινούν απο 399€. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.

Το γραφείο μας σας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ προβολή της επιχείρησης σας μέσω της ιστοσελίδας μας για ένα χρόνο ( 1/1/2013 έως 31/12/2013).

Σε περίπτωση μη ύπαρξης ιστοσελίδας αναλαμβάνουμε την υλοποίηση μιας ιστοσελίδας εταιρικού προφίλ με τις απαραίτητες πληροφορίες που θα μας υποδείξετε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην σελίδα μας.

Προσφορά γνωριμίας:
Έκπτωση 50% επί του τιμοκαταλόγου του Λογιστικού Συλλόγου για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών

Υποστήριξη

Το γραφείο μας διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία ώστε να προσφέρει υψηλών προδιαγραφών  λογιστική - φοροτεχνική κάλυψη, μηχανογράφηση και οικονομολογική υποστήριξη στην ανάπτυξη της  επιχείρησης σας.

 

Αποφάσεις - Νομολογία Φορολογικη δηλωση Ε1 στις τραπεζες

Φορολογικη δηλωση Ε1 στις τραπεζες

Την φορολογική δήλωση Ε1 θα ζητούν οι τράπεζες.

Την υποχρέωση των φορολογούμενων να προσκομίζουν την τράπεζα με την οποία συναλλάσσονται την δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στις περιπτώσεις 

που πραγματοποιούν συναλλαγές ύποπτες για φοροδιαφυγή θεσπίζει η Τράπεζα της Ελλάδος.
Με πράξη του διοικητή κ. Γ. Προβόπουλου, την οποία φέρνει στην δημοσιότητα η Καθημερινή, ορίζονται μια σειρά από τραπεζικές συναλλαγές, οι οποίες θα χτυπούν «καμπανάκι» στην τράπεζα, με αποτέλεσμα η τελευταία να ζητά το Ε1, για να πληροφορηθεί τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου.
Αυτού του είδους οι συναλλαγές είναι μεταξύ άλλων, η αύξηση των καταθέσεων μέσα σε ένα έτος άνω των 200.000 ευρώ, η εξαγωγή κεφαλαίων στο εξωτερικό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση για την λήψη δανείου από ξένη τράπεζα. οι αναλήψεις ή καταθέσεις από τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρήσεων μετρητών άνω των 300.000 ευρώ μέσα σε ένα έτος.
Το τραπεζικό ίδρυμα, οφείλει όταν εντοπίσει συναλλαγές τέτοιου είδους να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες έρευνες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Στην πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρονται λεπτομερώς οι περιπτώσεις συναλλαγών στις οποίες οι τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι συμβολαιογράφοι θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ειδικότερα οι περιπτώσεις αυτές είναι:
 -αγοραπωλησία ακινήτων σε τιμή πολύ υψηλότερη ή πολύ χαμηλότερη από την εμπορική τους αξία.
-πελάτης απρόθυμος να προσκομίσει το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης φυσικού προσώπου ή την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου ως προαπαιτούμενο για την διαμόρφωση του οικονομικού/συναλλακτικού του προφίλ, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις εκ μέρους του εποπτευόμενου ιδρύματος.
-πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κλπ) ότι πελάτης εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή ή ότι ο τρόπος διαβίωσής του είναι δυσανάλογα πολυτελής σε σχέση με τα προκύπτοντα, από τη φορολογική του δήλωση, στοιχεία.
-συναλλαγές, ιδίως καταθέσεις μετρητών, που δεν είναι συμβατές με τη φορολογική του δήλωση ή με τη δηλωθείσα επαγγελματική του δραστηριότητα (κυρίως ως προς το ύψος ή τις πηγές του δηλωθέντος εισοδήματος του).
-εμφάνιση  κατά την αίτηση λήψης δανείου, εισοδημάτων που δεν προκύπτουν από τη φορολογική του δήλωση, προκειμένου να δικαιολογήσει την ικανότητα εξυπηρέτησης υψηλότερου ποσού δανείου.
-ικανότητα πληρωμής δόσεων ή αποπληρωμής δανείων, που δεν δικαιολογείται με βάση τη φορολογική του δήλωση.
-μεγάλου ύψους δωρεών, χωρίς τούτο να δικαιολογείται από το δηλωθέν εισόδημά του και το οικονομικό/συναλλακτικό του προφίλ.
-ο πελάτης αρνείται να προσκομίσει τα απαιτούμενα παραστατικά ή προκύπτουν ανακολουθίες σε τιμολόγια ή παραστατικά που προσκομίζει για να δικαιολογήσει τις συναλλαγές του, όπως απουσία βασικών στοιχείων του τιμολογίου (επωνυμία και διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός παραστατικού, ημερομηνία έκδοσης κλπ.), απεικόνιση προϊόντων ή υπηρεσιών μη συνδεόμενων με την δραστηριότητα του πελάτη, γενικόλογες περιγραφές προϊόντων ή υπηρεσιών που εμφανίζονται να έχουν υψηλό κόστος.
-δινέργεια συχνών ή σημαντικού ύψους συναλλαγών που αφορούν πωλήσεις προϊόντων ευάλωτων σε απάτη ΦΠΑ (όπως, υπολογιστές, είδη τηλεφωνίας, προϊόντα ήχου ή εικόνας, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λευκές συσκευές κα) και δεν είναι συμβατές με το συνήθη τρόπο συναλλακτικής δραστηριότητας επαγγελματιών του κλάδου.
-χρησιμοποίηση προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας, αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων.
-μεταφορά κεφαλαίων για την εξόφληση της αγοράς αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών σε λογαριασμό άλλον από αυτόν του πωλητή, ιδίως σε λογαριασμούς εξωχώριων εταιρειών (offshore)
-πραγματοποίηση συναλλαγών (όπως κατάθεση τραπεζικών επιταγών, κατάθεση μετρητών, εκταμίευση δανείου κα) που υποδηλώνουν υψηλότερη αξία αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας από αυτήν που αναγράφεται στο συμβόλαιο, προς αποφυγή πληρωμής υψηλότερου φόρου μεταβίβασης ακινήτων.


Σε ποιες περιπτώσεις θα χτυπάει καμπανάκι για ξέπλυμα -φοροδιαφυγή
-πραγματοποίηση αγορών ακινήτων ή αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές.
-διενέργεια συχνών ή σημαντικού ύψους συναλλαγών προς/από: α) μη συνεργάσιμα κράτη ως προς τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, όπως αυτά καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, β) χώρες ή περιοχές με σοβαρές αδυναμίες στο καθεστώς καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της μη ένταξης των φορολογικών εγκλημάτων στα βασικά αδικήματα.
-διενέργεια συναλλαγών σε λογαριασμούς εταιρειών νεοσύστατων ή νεοαποκτηθεισών με έδρα σε διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο ή χώρα με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς ή σε ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας φυσικού προσώπου, που είναι ασυνήθεις σε σχέση με τον εταιρικό σκοπό των εν λόγω εταιρειών ή που σχετίζονται με ιδιαίτερα ασαφείς εταιρικούς σκοπούς.
-διενέργεια σημαντικού ύψους συναλλαγών σε λογαριασμό πελάτη για τον οποίο το πιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει αιτήματα από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές, για την παροχή στοιχείων ή την επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου, ή σε λογαριασμούς μελών της οικογένειάς του ή στενών συνεργατών του.
-συναλλακτική δραστηριότητα πελάτη για τον οποίο έχουν έρθει σε γνώση του πιστωτικού ιδρύματος αιτήματα από φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές ή διωκτικές αρχές, για την παροχή στοιχείων ή την επιβολή μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου, μεταφέρεται σε νέο λογαριασμό που ανήκει στον ίδιο ή σε εταιρεία που ανήκει, διοικείται ή εκπροσωπείται από αυτόν.
-συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων εταιρείας με όρους που αποκλίνουν από τις συνήθεις της συγκεκριμένης αγοράς (τιμή σημαντικά χαμηλότερη από την εμπορική, πώληση σε πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία, εξαιρετικά γρήγορη ολοκλήρωση πώλησης) και ενδεχομένως υποκρύπτουν προσπάθεια δόλιας χρεοκοπίας της.»

Πηγή: www.capital.gr

Share
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Επικαιρα Θεματα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ APOSTILE ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΧΑΓΗΣ
reader icon

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΠ
WinZip icon

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟ TAXIS
WinZip icon


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΦΕ ν. 4172/2013

reader_icon
ΦΜΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 2015

reader_icon
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΑΞΙΣ
ΠΟΛ.127430.12.2015

pdf icon

Μηνιαια Ενημερωση

Για να εγγραφείτε παρακαλώ απαντήστε στην ερώτηση
3+2=
Όνομα:
Email:

anais costructions

advertise
Τεχνική εταιρεία

artiapix

jp.software
Σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων

orkaconstructions

orka logo
Τεχνική Εταιρεία Οργάνωσης & Κατασκευής Δημόσιων Τεχνικών Έργων

IPSK

jp.software
Ιατρικό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο (ΙΨΚ)

Result

ΣΠΕΔΕΘ
Εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών

CAMCO

camco